MASSAGE

Massage Privat

När du behöver massage så är du välkommen att prova hos mig. Jag har ett förstagångs erbjudande för att du ska kunna se om du blir nöjd. Behandlingen ger jag på Jan Waldenströms gata 35 se karta på kontakt, eller kommer jag hem till dig om det är lättare.

Massage på företag

Många studier visar att personal som får friskvård på arbetsplatsen arbetar mer effektivt och är mindre sjukskrivna. Numera är seriösa kroppsterapier klassade som avdragsgill friskvård. Arbetsgivare har därför bättre möjlighet att öka sina anställdas hälsa och välbefinnande. Ring eller skicka e-post för offert. Ange antal personer, antal behandlingar och hur lång tid som avses. Behandlingen kan utföras på företaget, i konferensrum, vilorum eller på annan lämplig plats. Om inget lämpligt utrymme finns så står min lokal på Jan Waldenströms gata 35 i Malmö till förfogande.